Slo-3

MISTŘI ČESKÉ OPERY A KOMORNÍ HUDBY

Čeští skladatelé se podílejí na vývoji světové hudby, kde mají nezastupitelné místo a stali se pilíři dramaturgií koncertních sálů a operních scén.

Nabízené koncerty jsou koncipovány tak, že se mohou podřídit pořadatelům – objednavatelům a pro jejich potřeby sestavit definitivní program večera, případně vzdělávacího pořadu pro mládež. Pro jednotlivé akce počítáme s účastí 3 – 10 umělců.

Máme tu čest spolupracovat výhradně s vynikajícími umělci jako Ivan Klánský, Lukáš Klánský, Richard Reiprich, Zuzana Ambrošová, Jaroslav Šaroun, (klavír),

Jan Mráček, Jaroslav Svěcený, Jan Fišer, Miroslav Amproš, Ivan Ženatý (housle),

Štěpán Rak (kytara), Jan Krtička (harfa)Milan Řeřicha (klarinet), Jiří Hošek, Martin Havelík, František Host (violoncello),

Lucka Vagenknechtová, Tereza Hořejšová, Maryna Viskvorkina, Eva Urbanová, Gabriela Kopperová, Marie Fajtová, Olga Černá, Daniel Klánský, Miroslav Doležal, Aleš Briscein, Michael Bragagnolo, Luděk Vele, Jaroslav Horáček (zpěv).

Jednotlivé koncerty obsahují slavné árie, duety i terčety, sólové i komorní skladby ze zlaté pokladnice české hudební tvorby zejména pak B. Smetany, A. Dvořáka, J. Suka a J. B. Foerstera.

Průvodní slovo – Mgr. Vlasta Korbová a Arnošt Proschek