Zázrak jménem Božena Němcová

korespondence Josefa a Boženy

Navštivme společně literárně – hudební salón, možná v bytě manželů Rottových, Purkyňových nebo jiné vlastenecky smýšlející rodiny. Místo, kde pravděpodobně poprvé zazněly na veřejnosti skladby Bedřicha Smetany pro klavír a kde se představitelé probouzející se české kultury mohli poprvé seznámit s nevšedními postřehy z cest a pobytů Boženy Němcové na českém i slovenském venkově.

V našem pomyslném salónu dáme, ale zaznít slovům popisujícím realitu života spisovatelky, která je velmi vzdálená mnohdy idylickým popisům zážitků a vyprávění z cest nebo pohádkám. Realitu, kterou můžeme spatřit v její bohaté korespondenci zejména s člověkem nejbližším, jejím manželem.

Neuvěřitelně současný pohled na ženskou otázku překvapí každého kdo se do její rozsáhlé korespondence začte. Z dopisů dýchá mimořádná inteligence, talent a cit ženy, která prožila svůj krátký život v nelehké době, ale její myšlenky jsou srozumitelné, nadčasové. Inspirují a dojímají i dnes.

„Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova as za dvě stě let, anebo ještě později, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ Božena Němcová

Úryvky z korespondence Boženy Němcové, zejména s jejím mužem Josefem Němcem, verše Františka Halase, Jaroslava Seiferta a dramatizace Františka Pavlíčka přednesou Vlasta Korbová a Arnošt Proschek. Skladby Bedřicha Smetany, J.B. Foerstra a Johannese Brahmse pro klavír zazní v provedení klavírního virtuózů. Robert Fuchs, Richard Reiprich, Tomáš Víček.