Přeskočit na obsah

SVĚT HUDBY A KRÁSNÉHO SLOVA

Svět hudby a krásného slova z.s.  je spolek,  který vznikl na základě sdružení výkonných umělců s cílem připomínání českých národních hodnot a k oslavě světového kulturního dědictví. Orientujeme se na koncerty a komponované pořady v oblasti vážné hudby se zpěvem a přednesem textů a veršů. Pro svá vystoupení se snažíme nacházet místa, která nejsou pro kulturní akce dosud obvyklá nebo jsou opomíjená. Spolupracujeme výhradně se špičkovými umělci a zároveň se snažíme dávat příležitost mladým umělcům ke společnému vystoupení se zkušenými profesionály.

Naším prioritním cílem je znovuoživení Foersterovy síně.
Foerstrova síň byla jedním z prestižních komorních koncertních míst v centru Prahy, už od poloviny 60. let  do poloviny 90. let. Diváci se zde setkávali se špičkovými umělci, které mohli vidět a slyšet zblízka, což je výjimečné. Havarijní stav, nedostatek peněz a náročná rekonstrukce, tuto tradici přerušily na téměř 25 let. Našim cílem je vrátit toto kulturní místo, jehož kulturní kořeny sahají k mnoha hudebním velikánům, mezi navštěvované hudební sály. V prvním roce provozu sálu, 2023, jsme uskutečnili 4 koncerty. Byly to dva koncerty vynikající sopranistky světové úrovně Mariny Vyskvorkiny, večer Štěpána Raka a koncert Felixe Slováčka jr., které se setkaly s velmi příznivým ohlasem u diváků.

Jsme žánrově rozkročeni
Velice rádi vystupujeme v kostelech. Komponované hudebně literární pořady jsou věnované české historii ve spojení: varhany, zpěv a přednes.
Jazz a poezie – hudebně literární večery, které jsou určeny pro komorní prostory.

Ve své koncertní činnosti navazujeme na sérii úspěšných koncertů Pocta slavným Čechům, které vznikly již v roce 2014.
Tehdy začala spolupráce s vynikajícími umělci jako např. Ivan Klánský, Lukáš Klánský, Richard Reiprich, Zuzana Ambrošová, Jaroslav Šaroun (klavír);
Jan Mráček, Jaroslav Svěcený, Jan Fišer, Miroslav Amproš, Ivan Ženatý (housle);
Štěpán Rak (kytara),
Jan Krtička (harfa),
Milan Řeřicha (klarinet),
Jiří Hošek, Martin Havelík, František Host (violoncello);
Lucka Vagenknechtová, Tereza Hořejšová, Marina Vyskvorkina, Gabriela Kopperová, Marie Fajtová, Olga Černá, Daniel Klánský, Miroslav Doležal, Aleš Briscein, Michael Bragagnolo, Luděk Vele, Jaroslav Horáček (zpěv).

Nabízené koncerty jsou koncipovány tak, že se mohou podřídit pořadatelům – objednavatelům a pro jejich potřeby sestavit definitivní program večera, případně vzdělávacího pořadu pro mládež. Pro jednotlivé akce počítáme s účastí 3 – 10 sólistů.