Přeskočit na obsah

Kon-3

KLAVÍRNÍ RECITÁL RICHARDA REIPRICHA III – ČEŠTÍ AUTOŘI V SYNTÉZE SE SVĚTOVÝMI SKLADATELI

Průvodní slovo a recitace Arnošt Proschek a Vlasta Korbová

Johannes Brahms

  Klavírní sonáta č.2 fis moll.op 2
 • 1.věta : Allegro non troppo, ma energico
 • 2.věta : Andante con espressione 
 • 3.věta: Scherzo: Allegro — Poco più moderato
 • 4.věta : Finale: Sostenuto — Allegro non troppo e rubato — Molto sostenuto

Leoš Janáček:

 • Klavírní sonáta 1. X. 1905
 • Předtucha-Con-moto
 • Smrt-Adagio

 

Sergej Rachmaninov:

  Sonáta b moll

Anotonín Dvořák:

  Romantické kusy – variace

Modest Petrovič. Musorskij:

  Kartinky

Bedřich Smetana:

  Fantasie na české národní písně

Bedřich Smetana:

  Polka a moll, z českých tanců furiant.