Přeskočit na obsah

Slo-5

POCTA SLAVNÝM ČECHŮM

Čeští skladatelé se podílejí na vývoji světové hudby, kde mají své nezastupitelé místo.  Jejich díla se stala součástí repertuáru koncertních sálů a operních scén na celém světě.

Klavírní doprovod. Provedení je možné i s orchestrem.

Návrh skladeb, ze kterých je možné sestavit program večera:

B. Smetana Luisina polka (klavír) A. Dvořák Jakobín „My cizinou jsme bloudili“ (baryton, soprán) A. Dvořák Když mě stará matka (alt) B. Smetana V Čechách z cyklu Sny (klavír) A. Dvořák Humoreska (housle), (tenor, soprán), B. Smetana Z domoviny (housle) A. Dvořák Mazurek e moll op. 49 (housle) A. Dvořák Rusalka „Proč volal jsi mě v náruč svou (tenor, soprán) B. Smetana Prodaná nevěsta „Věrné milování“ (tenor, soprán) B. Smetana „Má hvězda“ (tenor, soprán) Přestávka

J. Suk Radúz a Mahulena (housle)

B. Smetana Na břehu mořském (klavír)

J. Suk jr. Romance (housle)

Lidické písně

Ach synku, synku, Zdálo se mi má panenko, Proč si k nám nepřišel, Zelení hájové, Šly panenky silnicí, Kdo má počernú galánku, Horo, horo, vysoká jsi, Lásko, Bože, lásko, Teče voda teče, Andulko, mé dítě, Ach, není tu, není, Pod tým naším okénečkem, Dobrú noc má milá, Koupím já si koně vraný

A. Dvořák Rusalka „Měsíčku na nebi“ (soprán)

A. Dvořák Romantické kusy op. 75 (housle)

Lidová píseň Aby nás Pán Bůh miloval (tenor soprán) + (baryton, alt)

Průvodní slovo – Vlasta Korbová a Arnošt Proschek
Program je variabilní dle sólistů, délka koncertu dle požadavku pořadatele, více na O NÁS.